Skip Navigation LinksSSS

Sıkça Sorulan Sorular

 • Numara Taşınabilirliği Tüzüğü kapsamında sadece mobil numaralar taşınabilmektedir.

    1. Numaranızı taşımak istediğiniz operatöre başvuruda bulunup numara taşıma formunu doldurarak numaranızı taşıma işlemini başlatabilirsiniz.
    2. Numara taşıma formunu doldurduktan sonra yeni operatörünüz ile abonelik sözleşmesi imzalayarak yeni sim kartınızı almanız yeterlidir.
    3. Ancak taşınma tarih ve saat bilgisinin eski operatörünüze ait sim kartınıza gönderileceğini unutmamalı ve iletişim kesintisinden en az düzeyde etkilenmek adına geçişin yapılacağı tarih ve saatin dikkate alınması gerektiğini hatırlatırız.
  1. Numaranızın taşınması ile ilgili yeni operatöre başvurunuz ve ardından fiilen yeni operatörün şebekesinden hizmet almaya başlamanız ile eski operatörünüz ile yapmış olduğunuz abonelik sözleşmesinin feshinin gerçekleşeceği;
  2. Mevcut operatörde borcunuz olmasına rağmen numaranızın diğer operatöre taşınabileceği;
  3. Numaranızı diğer operatöre taşımanız halinde eski operatörünüze karşı olan mali yükümlülüklerinizin (borcunuz) sona ermediği;
  4. Numaranızın taşınması ile ilgili başvurunuzun reddedilmesi halinde, numaranızı taşımak için başvuru yaptığınız operatör tarafından başvuruda verdiğiniz iletişim bilgileri üzerinden ret kararının gerekçeleri ile birlikte tarafınıza iletileceği;
  5. Numaranın taşınmasına ilişkin reddedilme koşulları;
  6. Numara taşıma işleminin gerçekleşmesi için tercih ettiğiniz tarih ve zamanın (gün / saat / dakika) olup olmadığının sorulması;
  7. Taşıma tarihinden 3 (üç) iş günü önce numaranızın taşınacağını hatırlatan kısa mesajın gönderilerek hatırlatma yapılacağı;
  8. Taşıma zamanından 2 (iki) iş günü öncesine kadar numaranızı taşımak için başvuru yaptığınız operatöre başvurarak numara taşıma talebinden vazgeçebileceğiniz;
  9. Numara taşıma karşılığında herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği bilgisi;
   numaranızı taşımak için başvuruda bulunduğunuz operatör tarafından size verilmelidir.
 • > Bireysel abonelerin kimlik kartı ile şahsen başvuru yapması yeterlidir.

  > Kurumsal aboneliklerde başvuru, yetki verilen kişinin kimlik kartı ile başlatılabilir. Ancak, taşıma talebiniz ile birlikte Özel Tüzel Kişi (Şirket) veya Kamu Tüzel Kişisi olduğunuzu gösterir belgeler ile bunlara ek diğer belgelerin sizden talep edileceğini hatırlatırız. 

 • Numaranızı taşımak için en az 3 iş günü, en fazla ise 30 iş gününe kadar talepte bulunabilirsiniz.

 • Eski operatörünüz ile yeni operatörünüz paralel bir çalışma sürdürecektir. Eski operatörünüze ait sim kartınıza gönderilen kısa mesaj içinde numaranızın taşınma tarihi ve saati yer alacak; bu tarih ve saatte eski operatörünüz hattınız pasif konuma getirirken (bağlantısını keserken) yeni operatörünüz de aktif edecektir (sisteme bağlayacak). Bu çalışmanın devam ettiği sürede en fazla 30 dakikalık bir iletişim kesintisi yaşanabilecektir. 

 • Aşağıda numaranızın taşınmasına ilişkin red koşulları yer almaktadır:

  1. Kimlik bilgilerinizin, ispat edilemeyecek derecede yanlış veya eksik olması,
  2. Taşınmasını talep ettiğiniz numaranın, adınıza kayıtlı olmaması,
  3. Mevcut operatörünüzde, taşımak istediğiniz numaraya ilişkin numara değişiklik talebinizin bulunması,
  4. Taşınmasını talep ettiğiniz numara için önceden başlatılmış ve devam eden taşıma işleminin bulunması,
  5. Mevcut operatörünüzde, taşınmasını talep ettiğiniz numara ile ilgili abonelik sözleşmesinin devri veya iptaline ilişkin yazılı talebinizin bulunması,
  6. Taşınmasını talep ettiğiniz numara ile ilgili mevcut operatörünüzle yapmış olduğunuz ilk abonelik sözleşmesinin imza tarihinden veya haberleşme hizmetlerinin aktif hale getirildiği tarihten hangisi daha önce ise bu tarih üzerinden üç ay geçmemiş olması,
  7. Taşınmasını talep ettiğiniz numara ile ilgili en son gerçekleştirdiğiniz numara taşıma işleminden itibaren dört ay geçmemiş olması.
 • Bildirimi yapılan taşıma zamanından 2 (iki) iş günü öncesine kadar numaranızı taşımaktan vazgeçebilirsiniz.

 • Kullandığınız paketin taahhütlü olup olmadığını mevcut operatörünüzden öğrenebilirsiniz.

 • Evet, taşıyabilirsiniz ancak numaranızı taşıma talebiniz mevcut operatörünüzle olan taahhüt sözleşmenizin fesih edilmesini gerektireceği için buna ilişkin bir cayma bedeli (taahhütten çıkma/taahhütten vazgeçme bedeli) oluşacaktır.  Oluşacak cayma bedeli numaranızı taşımanıza engel olmayıp, mevcut operatörünüze olan mali yükümlülüğünüz devam edecektir. Konu ile ilgili detay bilgileri mevcut operatörünüzden öğrenebilirsiniz.

 • Bildirimi yapılan taşıma zamanından 2 (iki) iş günü öncesine kadar numaranızın taşınmasını istediğiniz operatöre yazılı olarak başvuruda bulunarak numaranızı taşımaktan vazgeçebilirsiniz.